Den brittiska ekonomin tappar fart. BNP-tillväxten fjärde kvartalet föll till 1,3 procent, jämfört med samma period 2017. Och mot slutet av året, december, låg tillväxten på månadsbasis på minus. Under tredje kvartalet låg tillväxttakten på årsbasis på 1,6 procent.(TT)