För att få ordning på ekonomin har Timrå kommun anlitat en extern utredare som sett över kostnaderna för lokaler och fastigheter. Rapporten föreslår att förskolor ska bli större och att två skolor ska slås ihop.