Regeringen vill underlätta för privat finansiering av kulturlivet. Det gör den alldeles rätt i.