Under veckan har Sametingsstyrelsen haft sammanträden i Östersund. En punkt på dagordningen har varit att titta på möjliga platser att bygga en parlamentsbyggnad.