Stefan Mikaelsson, vice styrelseordförande i Sametinget ser ändå postivt på torsdagens beslut om konsultationsordningen med samer i konstitutionsutskottet (KU).