Fram till 15 december är Sametingets preliminära röstlängd öppen för granskning av allmänheten på över 30 platser runt om i landet. Röstlängden, som innehåller 10 000 samers personuppgifter, är skickad med vanlig post utan någon som helst säkerhet.