Samerna som urfolk var utbredda i hela Hälsingland och Gästrikland på 1600-talet och utgjorde ett par procent av befolkningen. Men under 1700-talet fördrevs många av samerna som levde i Gävleborg, medan andra tvingades bli så kallade ”sockenlappar” och bosätta sig i trånga, kalla, dragiga torp där TBC, barnsängsfeber och spädbarnsdödlighet härjade.