Centrala Göteborg blir testzon för att skapa ett utsläppsfritt transportsystem.