Vid en rutinkontroll på en hönsgård bekräftades djur smittade av salmonella – något som Länsstyrelsen beskriver som ovanligt i Halland. Nu ska drygt 5 000 höns avlivas och äggen från gården har satts i karantän.