När en ny sjuvåningsbyggnad skulle uppföras i Karlskrona fick projektet flyttas. Den sällsynta och rödlistade läderbaggen hittades nämligen på den planerade byggarbetsplatsen, som ändrades för att skona den hotade arten.