Konstnären Salad Hilowle får Svenska Filmakademins stipendium till minne av Kurt Linder. Juryn framhåller att han genom sitt "egenartade verk visat möjliga och angelägna vägar att gestalta bortom det välkända, och har synliggjort viktiga sidor av den sv