Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Malmö, och Mikael Rubin (M), Trelleborg.