Det var många som engagerade sig och ställde sina frågor till chefs- och biträdande smittskyddsläkaren i Dalarna. Många funderade kring när man ska få vaccin och vilka biverkningar det ger.