Hot och hat per mejl och telefon– men också försök att från politiskt håll stoppa evenemangen.