Svenska planet uppdateras som en iPhone – unika tekniken drar till sig spioner.