Försvarskoncernen Saab ansluter sig till FN:s klimatkonventions (UNFCCC:s) kampanj Race to Zero och har som mål att vara klimatneutrala till år 2050.