Sverige behöver stärka sin beredskap när det kommer till läkemedel, men även andra sjukvårdsprodukter, menar regeringen som presenterar flera åtgärder i en proposition.