Att den nya minoritet i kommunfullmäktige behöver stöd från Sverigedemokraterna och Realistpartiet är något som väckt oro. Boel Godner (S) kommunstyrelsens tidigare ordförande menar att Realistparitet inte går att lita på. Något som Joakim Granberg (RP) inte håller med om. I videon ovan kommenterar han uttalandet.