Att resandet från flygplatsen i Kallinge kraftigt minskat har fått Ronneby kommun att agera. För att säkra flygplatsens framtid vill nu kommunen att medarbetare ska kunna göra klimatsmartare tjänsteresor med flyg och därmed välja att flyga i större utsträckning.