Stormningen av den amerikanska kongressbyggnaden Capitolium gör att den 6 januari 2021 för alltid kommer att ingå i historieböckerna. I ett extrainsatt Agenda väljer vi att helt fokusera på attacken på Capitol Hill och vilken effekt den får för amerikansk politik inför övergången från Trumps presidentskap till den tillträdande presidenten Joe Biden.