DN har faktakollat påståendena om social utsatthet och ungdomars droganvändning.