Undvika ledande frågor, ha stödbevisning och hålla förhören på Barnahus – det är viktiga faktorer i utredningar av brott som begåtts mot barn, enligt polisen Anette Zachrisson.