Eva Ekselius om hur judiska kvinnor gjorde viktiga insatser för kulturen.