Drogtester i Halmstad kommuns gymnasieskolor kan snart bli verklighet. SVT Nyheter frågade elever på Sannarpsgymnasiet om hur de ser på förslaget.