Astrid Lindgrens skrev sina originalmanus med stenografi. Svåra att tyda för andra än författaren själv. Nu tar forskarna till både AI-teknik och över 100 stenografikunniga volontärer för att lära sig mer om världsförfattarens kreativa process.