Boende i närheten av Spånga vägskäl, mitt emellan Uppsala och Östhammar, har problem när de ska korsa väg 288 som just där är en 100-väg. Enligt Trafikverket görs en helhetsbedömning av trafiksäkerheten vid den här typen av korsningar.