Undvik resor och fysisk kontakt med dem utanför hushållet. Så säger de lokala råden som infördes i Jämtlands län under torsdagen. Men frågan är vilka studenter, som ofta bor ensamma, ska ha sin fysiska kontakt med?