Ingen kommun i Halland förutom Hylte ser i nuläget ett behov av att införa vaccinkrav på kommunens omsorgspersonal. Men om situationen förvärras kan flera av kommunerna komma att tänka om.