Toppar listan – andel av befolkningen född utanför EU har mer än dubblats • Stor invandring från länder med lågt välstånd.