Värnar du om naturen men undrar hur du ska leva för att inte ta kål på den? Det finns knep att få.