Ewa Stenberg: Regeringen får svårt att sy ihop lapptäcket med en krislag redan i vinter.