Fem principer för att bygga en bra relation med ditt barn • Gör så om du blir arg.