Nio månader har gått sedan talibanerna återtog makten i Afghanistan. Trots ledningens löften om ett ”mjukare kvinnostyre” har man kraftigt begränsat rättigheterna för landets kvinnor och barn.