Giftinformationscentralen: Symtom kan vara livshotande.