Att patienter själva får bestämma vilken nummerlapp de ska ta när de kommer till akuten i Växjö kan vara direkt livshotande menar IVO. Och att de kräver att bristerna ska åtgärdas så snabbt som i Växjö är unikt.