Trycket på vården ökar och oron för att personalen inte ska orka är stor.