Larmrapporterna om barn och ungas psykiska ohälsa har varit många de senaste åren. Självrapporterande besvär som exempelvis ångest och oro har särskilt ökat bland yngre kvinnor, visar den senaste nationella folkhälsoenkäten från Folkhälsomyndigheten. De