LKAB vill bygga 1 000 tillfälliga entreprenörbostäder i Gällivare. Det försöker kommunen tillmötesgå och Henrik Ölvebo (MP) menar att byggandet av entreprenörsbostäder kan lätta upp bostadsmarknaden – snarare än att bidra till att öka mängden tillfällig arbetskraft.