DN följer med Sanders kampanj som ska värva väljare i skuggan av det glamorösa Hollywood.