Skydda skog och plantera fler träd är viktigaste klimatåtgärden.