En femtedel av all lyssning kommer inom några år vara annat än musik.