Nu ska Socialstyrelsen motverka ryktesspridning och desinformation gällande socialtjänsten, genom ett nytt uppdrag – där man bland annat tar kontakt med ambassader. – Både med utländska ambassader i Sverige och svenska ambassader utomlands, säger Annika Öquist, enhetschef på Socialstyrelsen.