För att klara budgeten för 2019 behöver socialnämnden i Härnösand krympa med 17 miljoner kronor. Förvaltningen har nu tagit fram ett åtgärdspaket.