Flera stora anläggningar börjar nu skicka ut sin överskottsvärme på fjärrvärmenätet.​ Bland de som är först ut är ett stort sjukhus, ett kafferosteri och ett av landets större livsmedelslager.​