I dag kommer sjukhusstyrelsen att åter besluta om sparåtgärder för Akademiska sjukhuset. Om tre år väntas verksamheten ¨åter vara i balans – men mycket arbete krävs.