Sedan 2019 har andelen hyrpersonal i regionen ökat med 40 procent. I början av sommaren beslutade regionstyrelsen att ge HR-direktören i uppdrag att utreda nya insatser för att underlätta satsningen på att fasa ut hyrpersonal – genom att erbjuda pengar mot tid för den fastanställda personal.