Regeringen vill göra det brottsligt att använda unga i organiserad narkotikahandel.