En sorts ram ska byggas på Carlavägen i södergående rikting för att förhindra fler lastbilar att köra in i järnvägsbron i Eskilstuna. Väghindret kan stå klart i september.