Många gravida kvinnor använder bilbältet på fel sätt. Vid en krock kan de leda till förödande konsekvenser för både kvinnan och för det ofödda barnet. – Som gravid är det extra viktigt att tänka på hur du sätter på dig bältet så att både du och det oföd