Alliansen tänker rensa i organisationen – bolaget Älvstranden Utveckling föreslås få lämna ifrån sig inflytande.